hero image

Merkle Survey

Enkätanalys och beteendeanalys i ett.

Merkle Survey är ett enkätverktyg som utvecklats av oss under 10+ års tid för att hjälpa våra kunder att få svar på vilka problem de behöver åtgärda på sin webbplats för att öka kundnöjdhet och intäkter samt minska kostnader.

Till skillnad från andra enkätlösningar på marknaden kombinerar Merkle Survey enkätdata med beteendedata vilket inte bara besvarar vad era besökare tycker utan även besvarar frågan: varför. Med denna kombination av data får du möjlighet att analysera dina webbplatsbesökares beteende på djupet genom att bara ställa ett fåtal frågor.

Enkätlösningen anpassas efter er visuella profil. Sedan implementeras och analyserar våra duktiga specialister resultatet. Självklart beaktar vi GDPR under alla steg.

Alla svar, förutom eventuella fritextsvar, lagras i Google Analytics alternativt i Matomo. Fritextsvar kan innehålla personuppgifter och känslig information och lagras därför i en separat databas som raderas efter genomförd analys.

Vanliga frågeställningar omfattar i vilken roll respondenten besöker webbplatsen, syftet med besöket och nöjdhet. Dessa svar kan sedan direkt kopplas ihop med besökarens beteende.

Med Merkle Survey kan du ta reda på:

• Vilket innehåll och vilken funktionalitet som driver användarnöjdhet.
• Varför användarna går bet när de misslyckas med sitt ärende.
• Om besökare i olika roller gör det du förväntade dig.
• Om externa kampanjer (även OOH och print) ger förväntat resultat.

Lösningen funkar både med Google Analytics och Google Analytics 360.
Jorge Ramirez

Frågor om Merkle Survey?

Kontakta oss för att få mer information, prisuppgift och ett samtal om hur vi kan hjälpa just er! Jorge Ramirez är redo att besvara dina frågor om Merkle Survey. Ring oss på +46 (8) 790 55 00.

sales.sweden@merkle.com