hero image

Digital Analys

Vad är webbanalys?

Behöver ni en vikarie för er digitala analytiker eller tekniska webbanalytiker? Någon som kan hjälpa till med att göra analyser och presentera resultat och förslag på förändringar eller någon som kan hjälpa till med implementation av datainsamling. Eller en second opinion? Vi kan hjälpa er med en interimslösning vid föräldraledighet, tjänstledighet eller långtidssjukskrivningar. Eller så kommer vi in i projektform under en begränsad tid.

Om ni önskar få hjälp att bygga upp en analysavdelning eller lägga ut den funktionen till oss kan vi vara behjälpliga även med det genom fasta dagar eller en retainer.

  Några av de saker som vi jobbar med inkluderar:
 • Mätstrategi (Organisation, Digital Analytics Maturity Model och KPI:er)
 • Teknisk implementation och integrationer
 • Tech Audit
 • Dataanalys och prediktiva modeller
 • Audience management
 • Merkle Survey
 • Dashboards (Looker Studio)
 • Konverteringsoptimering
 • Produkt- och metodikutbildningar
 • Teknisk support


Vi är support och försäljningspartner till Google för Google Analytics 360 och Google Tag Manager 360. Tillsammans med vår systerbyrå iProspect kan vi även tillhandahålla resterande produkter i Google Marketing Platform. Dessutom är vi partner till Optimizely.

Vad är webbanalys?
Webbanalys är när uppmätt beteende på webbplatser och i appar analyseras i syfte att förbättra användarupplevelsen, effektivisera marknadsföring, öka intäkter, minska kostnader och öka kundnöjdhet. Nuförtiden har begreppet digital analys ersatt ordet webbanalys. Detta p.g.a. att det inte längre bara är webb som analyseras.

Hur genomförs en webbanalys?
För att jobba med digital analys/webbanalys krävs det först att korrekt data samlas in från den webbplats eller app som ska analyseras. Därefter genomförs analyser för att jobba med ständiga förbättringar av webbplatsen/appen.

Vad kan du göra med hjälp av webbanalys?
Med hjälp av webbanalys/digital analys kan du exempelvis ta reda på vilka kampanjer som konverterar bäst, var det finns problem på webbplatsen och vilket innehåll på webbplatsen som driver konverteringar.

Vad menas med dataanalys?
Dataanalys betyder helt enkelt analys av data. Vilken data det rör sig om kan variera, men det kan exempelvis röra sig om data från webbplatser, appar eller andra digitala tjänster.

Vad gör en webbanalytiker?
En webbanalytiker jobbar med webbanalys. Fast de vanligare termerna idag är digital analytiker och digital analys. En digital analytiker är oftast fokuserad på att analysera data som har samlats in för att kunna lämna rekommendationer om förbättringar. Ibland används termen teknisk webbanalytiker om någon som jobbar med datainsamling genom att implementera olika verktyg för digital analys.
Google Marketing Platform Sales Partner
Google Marketing Platform Certified Partner
Optimizely Solution Partner
Optimizely Technology Partner
Jorge Ramirez

Vill du lära dig mer om hur vi jobbar med digital analys?

Kontakta oss för att få mer information, prisuppgift och ett samtal om hur vi kan hjälpa just er! Jorge Ramirez är redo att besvara dina frågor rörande analys, Googles plattformar och licensavtal. Ring oss på +46 (8) 790 55 00.

sales.sweden@merkle.com